Pliki | Szukaj:

Fotografie

OFERTA I WARUNKI ZAKUPU

O F E R T A

 

Aktualnie w archiwum dostępnych jest ponad 20.000 wysokiej jakości fotografii.

 

Wszystkie fotografie zostały wykonane na profesjonalnych materiałach Fuji (Velvia 50, Provia 100) oraz przy użyciu aparatów cyfrowych Canon D20 i D30.

 

Zamieszczone w serwisie prace są podzielone na kategorie widoczne po lewej stronie ekranu. Dokładny spis gatunków zwierząt i roślin oraz innych tematów jest umieszczony po prawej stronie ekranu.

 

Wykonuję również fotografie na zamówienie.

 

 

S P O S Ó B   I   W A R U N K I   S P R Z E D A Ż Y

 

 

Zamawianie fotografii

 

 

 

Wybrane fotografie można zamawiać w dwojaki sposób:

 

 

- telefonicznie, pod numerem + 48 501 476 101

 

 

- mailowo, pisząc na adres lukasz@lukaszprzybylowicz.com

 

 

Składając zamówienie należy podać numer fotografii. Dla uniknięcia ewentualnych pomyłek zaleca się również podanie tematu, jaki ona przedstawia.

 

 

 

 

 

 

Dostarczanie fotografii

 

 

 

Fotografie są dostarczane (udostępniane) następnego dnia po dokonaniu zamówienia i ustaleniu warunków udzielenia licencji:

 

 

- na podany adres mailowy

 

 

- do pobrania z serwera FTP

 

 

 

Fotografie mogą być również nagrane na płytki CD lub DVD i przesłane pocztą na podany adres. Wyjątkowo drogą pocztową mogą być przesyłane diapozytywy.

 

 

 

 

 

 

Publikacja fotografii

 

 

 

Publikowana fotografia powinna być podpisana w następujący sposób: fot. Łukasz Przybyłowicz/www.lukaszprzybylowicz.com

 

 

Mile widziane jest przesłanie egzemplarza publikacji, w której została zamieszczona zakupiona fotografia.

 

 
 

 

 

Cena licencji

 

 

 

Poszczególne zamówienia wyceniane są indywidualnie. Cena uzależniona jest od rodzaju publikacji a także ilości zamawianych fotografii. Jeśli nie jest to inaczej określone, licencja udzielana jest na jednokrotne wykorzystanie fotografii bez wyłączności.

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie

 

 

 

Fotografie chronione są prawem autorskim, co oznacza, że wykorzystywanie ich bez zgody autora na jakichkolwiek polach ekspozycji jest zabronione.

 

 

 

© 2022, Łukasz Przybyłowicz - Fotografia Przyrodnicza

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne